2011.11.13.

A franchise fogalma

A franchise egy Rendszergazda - átadó - és egy tőle független üzleti vállalkozás - átvevő - közötti szerződéses kapcsolat, ami egyre népszerűbbé és népszerűbbé válik minden ágazatban.

Az USA-ból terjedt el - tartalmát jól visszaadó magyar megfelelő híján – az angol szóalak, a ”franchise”, mint a fent említett szerződéses kapcsolatra utaló főnév, illetve szintén az angolból átvett ”franchising”, mint magára a tevékenységre utaló ige. A gazdasági szakirodalomban különböző definíciókat találhatunk a franchise meghatározására, amik általában attól függően különböznek, hogy a kapcsolat melyik szempontjának érvényesülésére fókuszálnak, milyen szemszögből tekintenek a franchise-ra.

Martin Mendelshon, angol franchise szakértő – többek közt a 'Franchising and Business Development' vagy a 'The Guide to Franchising' c. könyvek szerzője – a következőképp fogalmazta meg a franchise jelentését:

„Az üzletszerű franchise az, amikor valaki (a franchise átadó) licencet biztosít valaki egy másik félnek (franchise átvevőnek), ami az átvevőt feljogosítja arra, hogy az átadó védjegye, márkaneve alatt kereskedjen, és hogy felhasználjon egy olyan átfogó csomagot, amely tartalmaz minden szükséges elemet ahhoz, hogy egy korábban képzetlen személyt bevonjon az átadó által kifejlesztett üzletbe, s azt egy előre lefektetett alapon folytonos segítségnyújtás mellett futtassa.”

A nemzetközi Franchise Szövetség meghatározása szerint a franchising során az egyik fél – az átadó – márka védjegyének és üzleti rendszerének használati jogát adja a másik félnek – az átvevőnek – aki ezért egy a szerződésben meghatározott díjat fizet és saját vagyonával – részben vagy teljes egészében - befektet a vállalkozás indításába.

A hazai Franchise Szövetség etikai kódexében a következő definíciót találjuk:

„A franchise (franchising) meghatározása

A franchise (franchising) termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy technológia piacra juttatásának (marketingjének) olyan rendszere, amely jogilag és pénzügyileg különálló és független vállalkozások, a Franchise Rendszergazda (Franchisor) és Egyéni Franchise Vállalkozói (Egyéni Franchisee) közötti szoros és folyamatos együttműködésén alapul, ahol a Franchise Rendszergazda megadja Egyéni Franchise Vállalkozóinak a jogot és kötelezi, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozó a Franchise Rendszergazda koncepciójának megfelelő üzleti tevékenységet folytasson.

A jog, egy közvetlen vagy közvetett pénzügyi ellenszolgáltatás fejében felhatalmazza és kényszeríti az Egyéni Franchise Vállalkozót arra, hogy használja a Franchise Rendszergazda kereskedelmi nevét és/vagy védjegyét és/vagy szolgáltatási márkajelét, know-how-ját, üzleti és technikai módszereit, eljárásait, és más iparjogvédelmi és/vagy szerzoi tulajdonjogát, amelyet folyamatos kereskedelmi és technikai szolgáltatással támogat a felek között ezzel a céllal létrejött megállapodás keretében annak érvényességi időtartama alatt.”

A szakirodalomban található tömörebb, csak a franchise lényegére összpontosító meghatározástól kezdve a részletes, az összes szempontot figyelembe vevő definíciókig. Hogy ki melyiket használja az általában a franchise kapcsolat jellegén dől el.

Végül egy rövidebb meghatározás az idegen szavak és kifejezések gyűjteményéből: „Vállalkozók között létrejövő szerződéses kapcsolat, amelynek keretében az egyik fél - a rendszergazda - jogokat ad át (használati jog) a másik félnek - az átvevőnek - azzal, hogy az átvevő a rendszernek megfelelő üzleti tevékenységet végezhessen.”

aw

olvasna többet?

newsletter Franchising.hu

If you see this, leave this form field blank