2012.01.13.

Hogyan csatlakozhat a Magyar Franchise Szövetséghez?

A Magyar Franchise Szövetség 1991-ben alakult, mint a franchise vállalkozói közösség érdekképviselet-i szervezete.

A Szövetség tagja lehet bármely, a franchise szakma területén működő belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó stb.), intézet, intézmény, más jogalany, amely (aki) a franchise vállalkozáshoz kötődő tevékenységet végez, valamint a Szövetség Alapszabályát és a Franchising Európai Etikai Kódexét (továbbiakban Etikai Kódex) magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a tagdíj fizetését vállalja.

A Szövetségi tagság az alábbi tagsági kategória valamelyikébe kerül besorolásra, ami a tagok jogállását is meghatározza:
(1) rendes tag,
(2) junior tag,
(3) társult tag,
(4) átvevői tag.

(1) Rendes tag: olyan franchise átadói vállalkozói tevékenységet folytató, belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, amelynek legalább 24 hónapja franchise formában működő hálózata van, és franchise átvevőinek száma eléri a 3 vállalkozást vagy sikeresen eltelt a junior tagsági időszaka.
A rendes tag a közgyűlésen 10 szavazattal rendelkezik.

(2) Junior tag: olyan franchise átadói vállalkozói tevékenységet már megkezdő, belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, amely legalább 1 franchise átvevővel franchise szerződést kötött. A junior tagság a belépési nyilatkozat elfogadásától számított 12 hónapig tartó „próbaidős" tagság, amely indokolt esetben kivételesen egy alkalommal meghosszabbítható.
A junior tag a közgyűlésen 5 szavazattal rendelkezik.

(3) Társult tag: olyan franchise tevékenység szervezését folytató, vagy a franchise tevékenység folytatását közvetlenül vagy közvetve elősegítő belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, egyesület, vagy más szervezet, amely maga nem franchise vállalkozás.
A társult tag a közgyűlésen 1 szavazattal rendelkezik.

(4) Átvevői tag: az átvevői tagság feltétele, hogy az átvevő olyan franchise rendszer átvevője legyen, amelynek átadója (rendszergazdája) a Szövetség rendes vagy junior tagja.
Az átvevői tag a közgyűlésen 1 szavazattal rendelkezik.

A Szövetséghez való csatlakozás részleteit, illetve az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket a Szövetség Alapszabályának 4-es és 5-ös pontja tartalmazza.

Forrás: Magyar Franchise Szövetség

Hogyan csatlakozhat a Magyar Franchise Szövetséghez?

Jelenleg nincsen hozzászólás ebben a témában. Legyen Ön az első!

Fórum 63 téma, 109 hozzászólás

olvasna többet?

newsletter Franchising.hu

If you see this, leave this form field blank