2012.06.08.

Kontroll vagy a verseny korlátozása?

A franchise szerződésben használt speciális klauzulákkal, záradékokkal a franchise átadónak lehetősége van a teljes ellenőrzésre a franchise átvevő viselkedése felett.

Az Európai Bíróság és az Európai Bizottság véleménye szerint ezek a klauzulák befolyásolhatják, határt szabhatnak a szabad versenynek a piacon. A szabad verseny korlátozása akkor történik, amikor ezeknek a klauzuláknak – amik a franchise átadó know-how-ját hivatottak védeni a versenytársakkal szemben – a szükségességét nem indokolja semmi vagy nem szolgálják a hálózat egységességének és a márka hírnevének védelmét.

Védelem a szabályoknak megfelelően

Saját vállalkozók azért döntenek egy franchise hálózathoz való csatlakozásról, hogy legyen joguk és lehetőségük használni ugyanazt a márkát, know-how-t, tapasztalatot és ügyfélszolgálatot, amit a franchise rendszergazda használ. Az ár, amit a franchise átvevő fizet az átadó üzleti tudásához való hozzáférésért cserébe az, hogy a döntési lehetőségei, üzleti mozgástere korlátozott, aminek mértéke pontosan meg van határozva a franchise szerződésben. A franchise átadó védjegyének és know-how-jának használatáért cserébe az átvevő elveszítheti jogát, hogy döntsön nem csak az üzletek vizualizációja és a dolgozók munkaruhája felett, de a beszerzési forrásokról vagy a termékek/szolgáltatások áráról is.

Amikor a hálózat tagjaként sok franchise átvevő tevékenykedik ugyanazon sztenderdek szerint, maga a franchise hálózat növeli esélyét arra, hogy domináljon a piacon. Ezért a franchise szerződés záradékainak jogszerűségének vizsgálatának fontos szerepe van a szabad verseny védelmében. A közösségi versenyjog terén szabályozási hatáskörrel az Európai Közösség rendelkezik és alapjait az Európai Közösséget létrehozó szerződés tartalmazza. (A versenypolitika az EU tevékenységének egyik legfontosabb és legeredményesebb területe.) A tiltott, versenykorlátozó tevékenységnek számító megállapodásokat az EK-szerződés 81. (korábban 85.) cikke tartalmazza.

Megengedett klauzulák

Az Európai Bíróság először a "Pronuptia" ügy kapcsán vizsgálta franchise-megállapodás versenykorlátozó hatását, ugyanis a franchise átvevő kifogásolta a franchise szerződés záradékainak jogszerűségét (Pronuptia de Paris GmbH kontra Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis ügyben 161/84 28-I, 1986 ), amely vita esetében a franchise rendszergazda javára ítélt.

A Bíróság ebben a kérdésben, úgy vélte, hogy – figyelembe véve a meglévő gazdasági összefüggéseket – elfogadhatók a franchise szerződés azon záradékai, amelyek a rendszergazda know-how-jának védelméhez szükségesek és amelyeknek célja, hogy a versenytársak ne szerezhessenek előnyt a szolgáltatott üzleti tudásából és az átadó által nyújtott segítségből.
Egy klasszikus példa egy ilyen záradékra: „Tilos a franchise átvevőnek – a franchise szerződés időtartama alatt és annak lejártát követő, előírt időintervallumon belül – bármilyen hasonló üzleti tevékenységet folytatnia – közvetve vagy közvetlenül – ugyanazon területen vagy bármilyen olyan területen, ahol az átvevő a hálózat más tagjainak versenytársává válhat.”

Az Európai Bíróság véleménye szerint egy másik elfogadható indok ezen kiegészítő klauzulák használatára, ha ezek a rendelkezések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a franchise átadó üzleti neve alatt futó hálózat egységét és reputációját fenntartsák. Ezt olyan ellenőrzési jogkör kialakításával lehet elérni, amelynek során a franchise rendszergazdának joga van annak ellenőrzéséhez is, hogy az átvevő hogyan használja az üzleti tudást, a hálózat marketing technikáit és mindent, ami az üzleti tevékenységhez kapcsolódik. Ezért nincs semmi jogtalan abban, ha a franchise szerződés szerint az átvevőnek a franchise átadó utasításai szerint kell értékesítenie az outlet termékeit. Hasonlóképpen tilos a franchise átvevő számára, hogy a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket más személy részére átengedje a franchise átadó írásbeli beleegyezése nélkül. A rendszergazda továbbá azt is előírhatja átvevőinek, hogy az alapanyagokat, termékeket közvetlenül tőle vagy valamelyik partnerétől szerezzék be.

A „Pronuptia” ügyben hozott döntés azért kapott nagy nyilvánosságot, mert úttörőnek számít és azóta is hivatkozási pontként szolgált sok más ügyben is (Yves Rocher, Computerland, ServiceMaster, Charles Jourdan). Az Európai Bizottság úgy vélte, hogy a rendelkezések önmagukban jogszerűek, ha nem ütköznek bele a 81. cikk (1) bekezdésébe. Ezt nevezhetjük rule of reason- nek, illetve szükséges és arányos versenykorlátozásoknak is. „Azok a rendelkezések, amelyek korlátozzák a franchise átvevő cselekvési szabadságát, mégsem esnek a tilalom alá, mivel szükségesek és arányosak a know-how védelméhez, valamint a kereskedelmi lánc jó hírnevének megőrzéséhez.” Ennek következménye az is, hogy a franchise átvevő nem oszthatja meg a megszerzett üzleti tudást és tapasztalatot jogosulatlan harmadik féllel a franchise Rendszergazda beleegyezése nélkül.

Bizonyos esetekben azonban az Európai Bizottság ügy döntött, hogy határt szab a franchise-megállapodás befejezte utáni versenykorlátozásnak: például a Computerland cég esetében a franchise hálózat tulajdonosa nem várhatta el volt átvevőjétől, hogy ne folytasson versenytevékenységet, ha az új üzlethelyiség az előző 10 km-es körzetén kívülre esik.

(Jarosław Fidala, Gide Loyrette Nouel)

Kontroll vagy a verseny korlátozása?

Jelenleg nincsen hozzászólás ebben a témában. Legyen Ön az első!

Fórum 63 téma, 109 hozzászólás

olvasna többet?

newsletter Franchising.hu

If you see this, leave this form field blank